18
مه

تعبیر خواب استفراغ کردن

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. دیدن خواب استفراغ می تواند نشان ها و علامت های مختلفی داشته باشد تعبیرات این گونه خواب ها بسیار متفاوت است و ماهیت کلی انان بر می گردد. از زیان تا توبه و نجات از مشکلات تعبیر این خوابتان می تواند تعبیر داشته باشد. برای پیدا کردن پاسخ این مطلب را دنبال کنید.

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب استفراغ می گوید:
اگر بیند قی کرد و خون برآمد، دلیل زیان است.

امام جعفر صادق(ع) درباره تعبیر خواب استفراغ می فرماید:
دیدن قی کردن ( استفراغ ) در خواب بر شش و جه است.
اول: توبه کردن.
دوم: پشیمانی.
سوم: مضرت (آسیب وزیان)،
چهارم: فرج ونجات از غم.
پنجم: امانت باز دادن.
ششم: گشایش کارهای بسته.

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب استفراغ کردن می گوید:

اگر کسی درخواب بیند قی کرد ( استفراغ ) و آسان برمی آمد، دلیل که از معصیت توبه کند.
اگر قی نتوانست کرد، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند، دلیل معصیت است و زیان مال باشد.

لیلا برایت می گوید:
دیدن استفراغ در خواب، نشانه آن است که شانس به شما رو می کند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب استفراغ: حوادث مهم در پیش است
فقیران خواب استفراغ خون بییند: پول
ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند: از یک زخم رنج خواهید برد.
خوراکی ها را استفراغ می کنید: شهرت شما رو به تیرگی می رود.
دیگران استفراغ می کنند : از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد.

برچسب‌ها:, ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility