17
مه

تعبیر خواب ماهی قرمز

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. ماهی به طور کلی دیدنش مثبت ارزیابی می شود و می توان گفت که اینده مثبتی را رقم خواهد زد ولی در موارد استثنایی دیدن ماهی منفی تعبیر شده است.

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است تعبیر خواب ماهی چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید تعبیر خواب ماهی و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

در کل دیدن ماهی در خواب خوب است مگر در مواردی خاص … تعبیر خواب ماهی ما در این پست تعبیر خواب ماهی را از جنبه های مختلف و از دید بزرگان و معبران خواب و رویا برای شما عزیزان بررسی کرده ایم . برای خواندن این مقاله به ادامه مطلب بروید . …..

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility