17
مه

تعبیر خواب زن حامله

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. حاملگی در خواب از نگاه معبرین این طور بیان می شود که می تواند هم مثبت و هم منفی باشد. ولی بیشتر نگرانی و ایا اتفاقات اینده را نوید می دهد . شاید نماینگر خواسته های شما باشد که در وجود دیگری می بینید مثل همسرتان .

تعبیر حاملگی در خواب یک نماد از خود شماست . چندان به جنین و نوزاد ربطی ندارد

تعبیر خواب حاملگی نشانگر بخشی از وجود خود شماست وجنبه های پنهان زندگی شماست

تعبیر خواب حاملگی نشانگر افکار شما ست که مدتی روی ان تمرکز داشته اید و ذهن شما ان را پرورش داده است و هر چه این افکار بیشتر در ذهنتان بیشتر بماند در خواب ماه های حاملگی بیشتری خواهید دید

تعبیر خواب حاملگی بیشتر به اهداف و ایده هایی برمیگردد که در طول زمان روی انها تمرکز کرده بودید

تعبیر به دنیا اومدن بچه در خواب تعبیرش این است که شما کاری یا بینشی نو ویا پروژه ای تازه ویا سبک زندگی جدیدی را اغاز کرده و تولدی دیگر در زندگیتان به وجود اورده اید

تعبیر گرسنه بودن بچه در خواب .این است که شما به اون کار یا پروژه یا سبک زندگی که به وجود اورده بودید نپرداخته اید

از دیدگاه محمد بن سیرین

تعبیر خواب حاملگی بزرگ شدن شکم در خواب همانند زن باردار چیست ؟تعبیرش این است به ثروت ونعمت خواهد رسید ایم مال و اموال بستگی به بزرگی وکوچکی شکم او دارد

لیلا برایت

پول و ثروت در انتظار شماست

منوچهر مطیعی

تعبیر خواب زن حامله غمی فراوان خواهد بود

تعبیر خواب حامله شدن همسرم سخت و دشوار است و باعث ناراحتی شما خواهد شد

تعبیر خواب حامله شدن خودم غم و غصه ست

تعبیر خواب دیدن زن حامله در کوچه خبر بدخبریست

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,