17
مه

تعبیر خواب تمساح

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. دیدن تمساح ذز خواب نشان ادم دزد است و درکل دیدن تمساح در خواب خوب نیست و ممکن است. مشکل جدی برای شما معنی دهد. برای فهمیدن این مطلب به ادامه این موضوع مراجعه کنید.

مردی دزد می‌باشد.
اگر ببینی تمساح تو را به سوی آب کشیده و غرق کرده است، یـعـنـی در آب غرق می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، یـعـنـی ماهی تو را هلاک می‌کند.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی تمساح تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با تمساح جنگ کردی و بر او غلبه نمودی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی نمی‌توانی دشمن را شکست دهی.
تعبیر پوست و گوشت و استخوان تمساح، ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی گوشت تمساح می‌خوری، دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility