14
مه

ایا جهان هستی مدرسه است

از نظر تفسیر ایات قران شاید بتوان گفت که این جهان همانند مدرسه و دانش اموزش خلق شده باشد نقش انسان ها همانند طفل دانش اموز منطبق ساختن خود با نظامات و قوانین قاهر و حاکم بر مدرسه به خاطر بهره برداری و استفاده هر چه بیشتر از امکانات و لوازم موجود برای هدایت و رشد است تا در پایان سال جزای تلاش خود را با کارنامه درخشانی تحویل گیرد . همین که او (بخواهد) و راهی به سوی عوامل تربیت خود  در پیش گیرد. نقطه اغاز سعادت است.

 

برچسب‌ها:, ,