2
آوریل

چشم‌هاي شترمرغ از مغزش بزرگتر است

#  بچه‌ها بدون کشکک زانو متولد میشوند. کشکک‌ها در سن 2 تا 6 سالگی ظاهر می‌شوند.
# کوبیدن سر به دیوار 150 کالری در ساعت مصرف می‌کند.
# پروانه‌ها با پاهايشان می‌چشند.
# گربه‌‌ها می‌توانند بیش از یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند در حالیکه سگ‌ها کمتر از 10 تا!
# ادرار گربه زیر نور سیاه می‌درخشد.
# تعداد چینی‌هايی که انگلیسی بلدند، از تعداد آمریکایی‌هايی که انگلیسی بلدند، بیشتر است!!

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

Accessibility