1
آوریل

کاغذ هایی از سرزمین نامرئی ها

+سرهنگ گفت مجبور بودی این جوری حرف بزنی باهاش؟جدا که استادی توی این کار..ـ چه کاری؟+اینکه یه کاری بکنی طرف احساس حقارت بهش دست بدهـ خودش میدونست اینجوری میشه..نباید اون حرف هارو میزد+چرا انقدر وسواسی شدی ؟ـ اگه یه چیزی کم و زیاد بشه اولین کسی که اون دهنشو باز میکنه خود توییغیر از اینه؟+ گند اخلاقـ کاره..شوخی که نیست.
از زیر فرش یه عالمه کاغذ و نقاشی پیدا کردماصلا یادم نمیومد اونجا گذاشته باشم اینارواصلا حتی یادم نمیاد من کشیده باشم چه برسه به ا

برچسب‌ها: