1
آوریل

نگاه باطنی شاهد در آشکار شدن حق قرآن

قرآن مطابق آیه ۱ سوره یوسف “الر تلک آیات الکتاب المبین”، کتابی مبین و آشکار است. عده ای به این آشکارگی شک می کنند چون چشم خود را بر حقیقت می بندند. درحالیکه به نحوی می شود اثبات نمود این آشکارگی را، که همان سؤالاتی که با نفسمان بحق و با بینایی برایمان ایجاد میشوند، را وقتی می پرسیم، متوجه می شویم که درست همان سخنانی است که در قرآن آمده و قرآن کتابی مبین و آشکار است. پس چون نفسمان سؤالات آشکار می پرسد، می یابد که قرآن به آن آشکارگی پاسخ داده. 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,