1
آوریل

مختصر تاریخ آذربایجان – دکتر توحید ملک زاده

✅مختصر تاریخ آذربایجان
دكتر توحید ملك زاده
سرزمين آذربایجان از شرق به دریاى خزر ، از غرب به مصب رودهاى دجله و فرات، از شمال به كوههاى قفقاز و از جنوب به كوههاى زاگرس و دشت هاى میانى ایران محدود است. آذربایجان محل اولیه كشاورزى جهان و احداث كانالهاى مصنوعى آبیارى در هزاره هاى قبل از میلاد مى باشد. غارهاى “آزیخ ” در منطقه فیضولى در شمال رود ارس و غار “تام تاما” در نزدیکی اورمیه محل اسكان انسانهاى غارنشین بوده و قدیمیترین روستاى خاورمیانه با قد

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,