1
آوریل

علم و دانش در نهج البلاغه2

8. دانش بهتر از مال است
یا كمیل العلمُ خیرٌ من المال، العلمُ یَحرُسك و أنت تَحرُس المال. و المال تنقصُهُ النفقه، و العلم یَزكو على الانفاق، و صَنیعُ المال یَزول بزَواله.اى كمیل! دانش بهتر از مال است؛ زیرا دانش تو را حفظ مى كند، در حالى كه تو باید مال را حفظ كنى، مال به خرج كردن، كاهش مى یابد، ولى دانش با صرف كردن افزوده مى شود، و آن كه ساخته مال است با زوال مال از بین مى رود.حکمت (147)
9. آباد كردن سرزمين
و اكثِر مُدارسة العلماء، و مناقشة الحكماء، ف�

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility