1
آوریل

شهردار خوب کیست و انتظار مردم چیست ؟

حقوقدان و مدرس دانشگاه در رابطه با وضعیت شورا و شهرداری تهران گفت:  اعضاء محترم شورا، در شرایط حساس تصمیم به ماندن یا نماندن جناب آقای دکتر نجفی دارند، به قول گاندی: “اگر جرأتِ زدنِ حرفِ حق را ندارید، لااقل برای کسانی که حرف ناحق می‌زنند، دست نزنید و سعی بر حفظ میثاقی که بسته اید نمایید ” و برای آیندگان این سرزمين، نامی نیک از خود بر جا گذارید.

برچسب‌ها:

Accessibility