1
آوریل

دانستنی زیبا از قرآن مجید

 دانستني زیبا از قرآن مجید
مجموعه ای از دانستني هاي قرآنی
۱. تعداد سوره هاي قرآن؟ ۱۱۴
۲. تعداد جزء هاي قرآن؟ ۳۰
۳. طولانی ترین سوره قرآن؟ دومین سوره، بقره.
۴. کوتاهترین سوره قرآن؟ صدوهشتمین سوره، کوثر.
۵. طولانی‌ترین آیه قرآن؟ آیه ۲۸۶سوره البقره.
۶. بهترین شب که قرآن به آن اشاره کرده است؟ شب قدر.
۷. بهترین ماه که در قرآن ذکر شده است؟ ماه رمضان.
۸٫ بزرگترین حیوان که در قرآن آمده است؟ فیل.
۹. کوچکترین حیوان که در قرآن آمده است؟ پشه.

برچسب‌ها:, ,

Accessibility