1
آوریل

خواجه يوسف همداني

خواجه یوسف همدانی
مجید رستنده
با نگاهی گذرا به تاریخ فرهنگ گذشته به سهولت می‌توان چهره‌های تابناك و تأثیرگذار فرهنگ خود را شناخت؛ چهره‌هایی نام‌آور كه اغلب صیت شهرتشان از مرزهای جغرافیایی عبور كرده و شخصیّت‌هایی فراملّی و جهانی شده‌اند. اینان علاوه بر این كه نامی نیك از خویش به یادگار نهاده‌اند، اسباب مباهات و سربلندی جامعة خود را نیز مهیّا ساخته‌اند؛ از جمله نابغة شرق (ابوعلی سینا)، معلّم ثانی (فارابی)، كاشف الكل (زكریّای رازی)، مسا

برچسب‌ها:, ,

Accessibility