1
آوریل

برای هیچکس که نه …فقط برای تو …

جنگی تمام عیار ….
در گرفته است ….
میان تمام زندگی بی تو ….
و من ….
کدام پیروز خواهد شد ….
درد ها که هر روزه سر می رسند …
که از یاد ببرم …هر روزه یادت را ….
…….
من ترا از یاد نمی برم ….
به گمانم ترا دیگر ….
با خودم خواهم برد…برای همیشه …
من با همه درد هایم شکست خواهم خورد …
و تو باقی خواهی ماند …
در جانم ….
تا ابدیتی بی پایان … 

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

Accessibility