31
مارس

کنترل هوشمند بیمارستان ها و تنظیم روشنایی

روشن و خاموش کردن چراغها
کنترل میزان روشنایی چراغها (کاهش یا افزایش نور هر لامپ) در برخی از فضاها مانند بخش های مراقبتهای ویژه،
کنترل مرکزی برای سیستم روشنایی
کنترل زمانی به منظور زمان بندی روشن بودن چراغها
روشن و خاموش کردن چراغ ها بر اساس روز و شب
تشخیص میزان و شدت روشنایی به کمک حسگرها
روشنایی اضطراری که روشن کردن تمامی چراغها در وقت اضطراری نظیر زلزله و … را شامل می شود.

خانه هوشمند-خانه هوشمند رشت-خانه هوشمند گلسار-نمایندگی خانه

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility