31
مارس

خود کنترلی یکی از خصلت‌های افراد موفق

” خود کنترلی یکی از خصلت‌های افراد موفق”

کتابی را در دست داشتم که به مهم‌ترین خصوصیات شخصیت‌های موفق پرداخته بود، یکی از زیباترین آن‌ها بحثی بود به اسم:
“خودکنترلی”
داشتن نظم و انضباط یک اصل مهم برای موفقیت در همه زمینه‌ها و آزاد زندگی کردن است.
یک از خودشما: “در زندگی روزانه خود از نظم و انضباط برخوردار هستید؟”
سال‌های زیادی مردم  فکر می‌کردند که فقط افراد به خصوصی از به قدرت و توانی‌ای خودکنترلی می‌رسند و بقیه‌ی مردم را فاقد چنین ویژگ

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility