31
مارس

خرد کردن پیاز بدون اشک ریختن

روشهای جلوگیری از اشک ریختن هنگام پوست کندن پیاز
پوست کندن پیاز و اشک ریختن یکی از دغدغه هایی است که هنگام آشپزی همه ما با آن مواجهه شدیم ،علت این مساله آن است که درون پیاز آنزیم هایی است که هنگام خرد کردن باعث ایجاد اشک می شود. برای آن که بتوانید پیاز را خرد کنید بدون آنکه چشمانتان بسوزد و یا اشک بریزید می توانید پیاز ها را قبل از خرد کردن 10 تا 15 دقیقه در فریزر نگه دارید. این کار به کاهش مقدار آنزیم اسیدی که پیاز به هنگام خرد شدن در هوا پخش می
شود.

برچسب‌ها:, ,

Accessibility