2
مارس

آیا زن در وطن و اقامت تابع شوهر است؟

برای مثالی زنی این پرش برایش به وجود امده است

من در شهر یزد به دنیا آمده ام و بزرگ شده ام شوهرم در روستا به دنیا آمده و مدتی در آنجا زندگی کرده است و چند سالی است که در شهر یزد زندگی می کند وقتی که من با شوهرم به روستا می رویم حکم نماز و روزه من چگونه است؟

پاسخ مراجع عظام تقلید به این سؤال به شرح زیر است:

مقام معظم رهبری:

آیا زن در وطن و اقامت تابع شوهر است؟

جواب: مجرد زوجیّت موجب تبعیّت قهرى نمى‏شود، و زن مى‏تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت تابع شوهر خود نباشد. بله، اگر زن در انتخاب وطن و اعراض از آن تابع اراده همسرش باشد، قصد شوهرش براى او کافى است و شهرى که همسرش با او براى زندگى دائم و به قصد توطن به آنجا رفته است، وطن وى هم محسوب مى‏شود و هم چنین اعراض شوهر او از وطن مشترکشان با خروج از آن و رفتن به جائى دیگر، اعراض او از وطن هم محسوب مى‏گردد، و براى اقامت ده روز در سفر، اطلاع او از قصد شوهرش مبنى بر اقامت ده روز با این فرض که وى تابع اراده شوهر است براى وى کافى است، بلکه اگر مجبور به همراهى با شوهرش در مدت اقامت در آنجا باشد، نیز حکم همین است.[1]

آیت الله بهجت:

در موردى که شوهر به وطن اصلى خود که از آنجا اعراض نکرده، رفته و همسر وى با او به آن محل مى‏رود، در صورتى که زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شکسته است، و میزان قصد خود زن است‏.[2]

آیت الله مکارم شیرازی:

آیا زن در وطن تابع شوهر است؟

جواب: اگر قصد زن تبعیّت از شوهر در این امر بوده باشد، تابع خواهد بود ولى اگر قصدش این است که شوهرش را ترغیب و وادار به محل دیگر کند تابع نیست.[3]

برچسب‌ها:, , ,

Accessibility