25
فوریه

ذکر هفته از بین بردن طلسم و جادو

روز یکشنبه است نسبت خَور ……….,…وآن دوشنبه است روز قمر

روز سه شنبه آنِ بهرام است ………… آنکه مریخ مر ورا نام است

چارشنبه گرفت کوکب تیر …………. مشتري پنجشنبه آمد میر

زهره را داد جمعه، و به زحل …………. داد شنبه خدای عزّوجلّ

و در وصف ساعات شب چنین می فرمایند ………….

شب یکشنبه آنِ تیر آمد ….… زین قِبَل فرّخیش تیر آمد

شب دوشنبه آن برجیس است .…… اندر این قولها چه تلبیس است

شب سه شنبه آنِ زهره شناس …… چارشنبه شب زحل به قیاس

پس شب پنجشنبه آنِ خَور است …… شب آدینه خود شبِ قمر است

شب شنبه است ای گزین انام …… نجم مریخ زان اوست مدام

بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس مجرب

دعای باطل کردن طلسم و جادو

دعای بسیار مجرب برای تسکین و بهبودی التهاب و عفونت دندان

دعا و آیات مجرب برای زبان بند و بستن زبان بدگو

دعای بسیار قوی و مجرب برای بچه دار شدن

دعای اشتی و مهر محبت

دعا جهت رفع حاجت

دعای رفع جن زدگى

دعای فروش زمین و باغ و ملک و منزل مسکونی

ذکر و دعا برای رفع مشکلات ازدواج و اجابت سریع دعا

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility