24
فوریه

تعبیر خواب شنا کردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا شنا می‌کنی و نمی‌توانی خود را به ساحل یا کناری برسانی، تعبیرش این است که از بند و گرفتاری خلاص نمی‌شوی، و اگر ببینی که مردی، یـعـنـی به دست دشمنان هلاک می‌شوی
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شناکنان از دریا بیرون آمده‌ای، یـعـنـی با صحت و سلامتی از زندان یا خدمت پادشاه خلاص خواهی شد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی شناکنان از آب دریا بیرون آمده‌ای و لباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از کار برای «پادشاه» خلاص می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی یعنی گرفتار آن کار دنیوی، یعنی کار برای پادشاه خواهی ماند.

 

برچسب‌ها:, , , ,