24
فوریه

تعبیر خواب جوی آب

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آب جوی برمی‌داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از مرد بزرگ و با شوکتی مال و اموال به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی باران شدیدی می‌بارد، به طوری که جوی‌های زیادی از آن جاری شده، ولی به تو صدمه‌ای نرسیده است، یـعـنـی «پادشاه» خشم و غضب می‌کند، ولی شر او را از خودت دفع می‌کنی .

در جوی آب
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی تختی نشسته‌ای که بروی آب شناور و روان است، تعبیرش این است که بخت و اقبال به تو رو می‌کند و در دو جهان به سعادت و کامیابی و بهره‌مندی می‌رسی ، همانطور که در قرآن کریم آمده: … تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَآؤُونَ… _ … (به بهشتهای جاوید داخل شوند که) جوی‌ها در [زیر] آن روان است و در آنجا هر چه خواهند دارند… (نحل-32).
اگر ببینی داخل جوی صاف و زلالی نشسته‌ای، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی، و یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه بدهکار باشی قرضت را پرداخت خواهی کرد، و اگر در مسافرت باشی به زودی بازمی‌گردی .

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوی آب، وکیلی است که نزدیک و مقرب می‌شود، ‌‌‌‌‌و هر جا جوی آب ببینی تعبیرش وکیل آن ناحیه می‌باشد و جوی آب را با هر کیفیتی ببینی، به وکیل برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگ و با شوکت و با منفعت می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر جوی آب صاف و روانی ببینی، تعبیرش این است که مقرب می‌شوی و کار تو رو به راه خواهد شد، ولی اگر تیره باشد، یـعـنـی کار تو دچار بی‌نظمی و آشفتگی و تباهی خواهد شد.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Accessibility