21
فوریه

تعبیر خواب کف دست

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کف دست‌های تو می‌لرزد، تعبیرش این است که حرف سخت و تلخی می‌شنوی.
اگر کف دست‌هایت را به هم میمالی، یـعـنـی از بستگان جدا می‌شوی‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در آنجا عروسی خواهد شد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کف دست عبارتند از: 1- بخشندگی و سخاوتمندی 2- مال و اموال 3- ریاست 4- فرزند 5- شجاعت و دلیری 6- ازدواج حرام با زن

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility