21
فوریه

تعبیر خواب شعر

اگر ببینی بروی منبر شعر می‌خوانی یا حرف‌های غیر شرعی می‌زنی، یـعـنـی بیدین و رسوا می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تو را دار می‌زنند .
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شعر و افسانه می‌نویسی، یـعـنـی آخرت را کنار می‌گذاری و به کارهای دنیوی مشغول می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب شعر می‌خوانی، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن مردم تو را سرزنش و ملامت می‌کنند.

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شعری در مدح و ستایش، یا هجو و بدگوئی از کسی می‌خوانی، تعبیرش این است که حرف باطل می‌گویی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَالشُّعَرَاء یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ _ و شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند (شعرا-224). تعبیر شاعری که مدح و غزل می‌گوید، نوحه‌گر می‌باشد، ولی اگر توحید و خداشناسی بگوید، تعبیرش دروغ گفتن است .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

Accessibility