21
فوریه

تعبیر خواب برهنگی

اگر ببینی به خاطر بیماری برهنه شده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی بیمار و برهنه هستی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ… _ … شما تک تک چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‌ایم پیش ما آمده‌اید… (انعام-94) (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی برهنه هستی و از مردم خجالت می‌کشی، یـعـنـی قصد سفر حج می‌کنی، یا اگر مرد عفیف و پاکدامن باشی و این خواب را ببینی، یـعـنـی گناه تو بخشیده می‌شود، در غیر اینصورت اگر درستکار و صالح نباشی تعبیرش بد می‌باشد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، یـعـنـی قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility