21
فوریه

تعبیر خواب اهنگ

1- اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی را نواخته باشی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ خواهی گفت .
2- اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی را شنیده باشی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می‌شنوی.
3- اگر “چندین” ساز و آلت موسیقی را نواخته یا شنیده باشی، تعبیرش این است که دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوید.
4- اگر بیمار باشی و در خواب ببینی ساز می‌زنی تعبیرش این است که از دنیا می‌روی یا بیماری تو بدتر می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
5- اگر ببینی ساز را شکستی یا دور انداخته‌ای و یا آن را از دست داده‌ای و… تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به احتمال خیلی خیلی زیاد از دروغ گفتن توبه می‌کنی.
ولی چون مواردی که در بالا گفته شد کلی بوده و موارد خاصی هم وجود دارد، بنابراین اگر در مورد ساز و آلت موسیقی خاصی چیزی دیده‌ای، در ابتدا به تعبیر همان مراجعه کن، ولی اگر چیزی پیدا نکردی می‌توانی از مطالب بالا استفاده کنی.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility