20
فوریه

تعبیر خواب ساطور

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ساطور داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با مردی که گفته شد دوست و همنشین می‌شوی و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری .
اگر ببینی ساطور شکسته شده است، یـعـنـی مردی که گفته شد از تو جدا می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساطور، مردی است شجاع و دلیر در انجام کارهای سخت و آسان،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش مردی است که مردم کارهای سخت و دشوار را بوسیله او می‌توانند انجام دهند، مخصوصاً اگر ساطور بزرگ و محکم و پرقدرت باشد.

تعبیر خواب قصاب

تعبیر خواب میش

تعبیر خواب بره

تعبیر خواب گوسفند به صورت جامع

تعبیر خواب چوپان

برچسب‌ها:, , , ,