19
فوریه

تعبیر خواب قند

اگر ببینی قند فروخته‌ای، تعبیرش زیان می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر خریدن آن بهتر از فروختن است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قند خورده‌ای، تعبیرش این است که کاری را با عجله انجام می‌دهی و از آن پشیمان می‌شوی .
اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از قند هستی، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility