19
فوریه

تعبیر خواب داشتن مس

داشتن مس
تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مس داری و فهمیدی که برای خودت می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری .

تعبیر خواب ذوب مس

 

برچسب‌ها:, ,

Accessibility