18
فوریه

تعبیر خواب شکر کردن

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی به وسیلۀ تسبیح شکر خدا را می‌گویی، یـعـنـی دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و مال و اموالی به دست می‌آوری، اگر این خواب را حاکم و فرمانروا ببیند، یـعـنـی منطقه تحت حکومتش آباد می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: …لَئِن شَكَرْتُمْ لاَزِیدَنَّكُمْ… _ .

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکر می‌کنی، تعبیرش زیاد بودن قوت و جاه و همچنین علاقه‌مندی به دین می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …لَئِن شَكَرْتُمْ لاَزِیدَنَّكُمْ… _ …اگر سپاس‌گزاری کنید، حتماً افزونتان دهم… (ابراهیم-7).

 

برچسب‌ها:,

Accessibility