18
فوریه

تعبیر خواب اتش

تعبیر خواب آتش زنه به روایت امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر ببیند نتوانست از آتش زنه آتش بیرون آورد، دلیل بر این است که دنبال کسب مال می رود ولی موفق نمی شود

اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد، دلیل بر اینکه ما حرام از طرف پادشاه حاصل کند یا به شغل او مشغول شود واز رشوه مال بدست آورد

اگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت، دلیل کند که مال طلب کند و نیابد

روشن کردن چراغ با آتش زنه

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با آتش‌زنه چراغ را روشن می‌کنی، اگر ازدواج کرده‌ای، از زنت صاحب فرزند می‌شوی

اگر غریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری

اگر سفر کرده‌ای داری، به سلامت بازمی‌گردد

معنی آتش زنه در لغت نامه چیست؟

آتش زنه (لغت نامه دهخدا):

آتش زنه .چیزی که با آن بسودن و اصطکاک آتش پدید آرند، خواه از دو چوب باشد که زبرین را زند و زیرین را زنده گویند، و خواه از آهن و سنگ بود که آن را سنگ و چخماق خوانند. زند و زنده . قداحه . مقدحه . چخماق :

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آتش زنه وسنگ آتش دان این هر دو انباز باشند که از ایشان یکی قوی ودلیر بود ودوم سخت دل بود واین هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺯﻧﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ، ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻤﻊ ﻳﺎ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺖ

اگر بازرگان بود، دلیل کند که با مردم خیر و احسان کند

اگر درویش بود،دلیل که مردم از سیرت وکردار وی منفعت یابند

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility