16
فوریه

تلاش برای ساختن واکسن درمان اعتیاد به هروین

انیستیتوی تحقیقات بیومولکولی اسکریپز در آمریکا می گوید، گام بلندی بسوی تولید واکسن هرویین، برداشته است. کارآزمایی بالینی ساخت واکسن هروئین از ۵ سال پیش، برای درمان اعتیاد و پیشگیری از مرگ ناشی از overdose یا مسمومیت با هروئین آغاز شده بود. گزارش شیده رضایی

برسی نا امیدی در بین دانشجویان

نا امیدی از اینده ریشه یابی علت و دلایل

دعای رفع ناراحتی های فکری

کارهایی که موقع نا امیدی می توانید برای خود انجام دهید

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

Accessibility