14
فوریه

تعبیر خواب ستایش شدن چیست ؟

اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ، تعبیر ی این چنین داردکه به مقامی بالاتر خواهید رسید ولی با این حال علاقة خود را نسبت به همکاران قبلی از دست نمیدهید .

برچسب‌ها:, ,

Accessibility