13
فوریه

معرفی دکتر درمان و ترک اعتیاد متادون

استفاده از متادون با دوز مشخص و کاملاً برنامه ریزی شده، در درمان ترک اعتیاد کاربردی بوده و به معتادینی که بر طبق تجویز دکتر آن را مصرف می کنند کمک می کند تا بتوانند کلیه مواد مخدر را برای همیشه کنار بگذارند.

ترک اعتیاد به متادون با کمک درمان های دکتر تخصصی مرکز، برای معتادینی که در جاده رهایی از اعتیاد قدم گذشته اند ارائه می شود.

اما گاه مصرف خودسرانه و بدون هماهنگی با دکتر می تواند اثر معکوس گذاشته و موجب اعتیاد به خود متادون در فرد شود.
جای نگرانی نیست، دکتر مرکز ترک اعتیاد به صورت کاملاً تخصصی و حرفه ای با این مشکل برخورد کرده و به شما فرصت ترک کامل بدون بازگشت را می دهد.

 سایت مراجعه >>>>

2 مرکز ترک اعتیاد مادر و کودک در استان تهران

فرزندانی که اعتیاد دارند چه ویژگی هایی را دارند

روش سم زدايي يا U.R.O.D ترک اعتیاد

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility