13
فوریه

شیشه و روابط جنسى

یکی از مواردی که خیلی از افراد آلوده به مصرف شیشه می شوند و به این ماده روی می آورند به این دلیل است که استفاده از شیشه مى تواند نیاز و فعالیت جنسى فرد را به طور غیرعادى افزایش دهد . این به همراه دیگر تاثیرات استعمال این ماده ممکن است فرد را به قدرى بى توجه و از خود بیخود کند که فرد استفاده از وسایل حفاظتى پیشگیرى را فراموش کند و همچنین شخص را وادار به افراط در فعالیت هاى جنسى مى کند که قطعاً آسیب هاى غیرقابل جبرانى را به همراه دارد و امکان ابتلا به ویروس و دیگر بیمارى هاى مقاربتى را افزایش مى دهد.

آدرس مراکز ترک اعتیاد بهزیستی تهران

لیست مراکز ترک اعتیاد تهران

معرفی دکتر درمان و ترک اعتیاد متادون

برچسب‌ها:,

Accessibility