11
فوریه

روش ترک تریاک بدون داروی جایگزین

در این شیوه ترک، بيمار به يكباره مصرف مواد را قطع مي كند بدون آنكه دارو يا تركيبي را جايگزين مصرف مواد بكند . به اين روش ترك سقوط آزاد ؛ يا ترك يابوئي گفته مي شود . از اين جهت آن را ترك يابوئي مي گويند كه در واقع تحمل عوارض و درد هاي ناشي از قطع سريع مواد به حدي است كه قدرت و توان حيواني چون يابو را طلب مي كند اما بهتر است كه به جاي اين اصطلاح نامأنوس و نامتعارف، از واژه ترك سقوط آزاد استفاده شود .
در روش ترك سقوط آزاد به علت قطع مصرف مواد، دردهای بدنی و گوارشی و… كه 1 تا 2 هفته طول مي كشد بسيار سخت و طاقت فرسا خواهد بود اما نهایتاً قابل تحمل است و كساني هستند كه اين عوارض را تحمل کرده اند و با اقدامات مثبت بعدی که داشته اند هرگز مواد مخدر مصرف نکرده اند. بزرگترين عيب اين روش اينست كه يك شوك مخرب جسمي و روحي به بيمار وارد مي گردد ولی خاطره ای بسیار گرانبها تا آخر عمر برای فرد خواهد بود.
سيستم هاي توليد مواد شبه افيوني در بدن، چندین ماه نياز دارند تا بازسازي شوند لذا پس از گذراندن سختي هاي دو هفته اول، مشكلات بي خوابي – افسردگي – كم حوصلگي – گريه كردن – كند ذهني – فراموشي – تنبلي – عدم ميل به زندگي و غيره در بيماران وجود داشته و طي اين مدت شخص قادر به كار كردن نيست و يا راندمان كاري مساعدي ندارد . حتي تجويز مي كنند كه در اين در اين دوره چند ماهه، شخص را بيشتر تنها بگذارند و تخت خوابش را جدا كنند .در اين مدت به علت عدم تعادل جسمي و رواني ، بيمار نبايد تصميمات سرنوشت ساز بگيرد و حتی در بسیاری از سفارشات کاملاً شغل و فعالیتهایی که احتیاج به هوشیاری دارد را کنار بگذارد.

شوك مخربي كه در اين روش به بيمار وارد مي شود، سبب مي گردد كه بعضي از قسمت هاي توليد كننده مواد شبه افيوني بدن چه بسا تا آخر عمر هيچ وقت فعال نشود. اين مطلب به تائيد هم رسيده كه بين كساني كه با روش سقوط آزاد ترك كرده اند درصد كمي به مرحله تعادل پايدار مي رسند و اكثراً دچار عدم تعادل در دراز مدت هستند و يا به تيك هاي عصبي دچار مي شوند .

برچسب‌ها:, , , , , ,

Accessibility