2
فوریه

زایمان زودرس علت تولد نوزاد با وزن کم

به نوزادانی که قبل از تمام شدن هفته 37 بارداری به دنیا بیایند، نوزادان نارس گفته می شود. به یاد داشته باشید نوزادانی که با وزن 300/1 كيلوگرم در هنگام تولد، به دنیا بیایند در معرض خطر مشکلات سلامتی مختلفي در همان زمان تولد و در زندگي آينده قرار خواهند گرفت.
نوزادان نارسي که تقريبا نزدیک به وقت تولد خود، به دنيا مي آيند، نیاز به مراقبت بيشتري، به ويژه در چند روز اول زندگی خود خواهند داشت. اما فراموش نكنيد كه این نوزادان از نظر آماری، در موقعیت بسیار بهتری نسبت به نوزادانی که خیلی زودتر از وقت معمول تولد خود به دنیا می آیند، قرار داشته و با عوارض کم و یا تقریبا هیچ گونه عوارضی متولد می شوند.
همچنين، میزان مرگ و میر در میان نوزادان نارس که خیلی زودتر از وقت تولد خود به دنیا آمده اند، نسبت به نوزادانی که نزدیک به وقت منايب زایمان متولد شده اند، بیشتر می باشد.

نوزادان روبه رو شده با محدودیت رشد داخل رحمی

علل تولد نوزاد با وزن کم

عوارض بیماری هیدرونفروز در نوزادان

درمان بیماری هیدرونفروز در نوزادان

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility