31
ژانویه

بروز تاخیر در انجام عمل زایمان طبیعی از عوارض اسپیرین

به عنوان یک زن باردار یادتان باشد كه مصرف بیش از حد داروی آسپیرین در دوران بارداری ممکن است انجام عمل زایمان را به تاخیر انداخته و انجام روند زایمان را با مشکل روبرو کند. بس یار ی از پزشكان متخصص زنان و زا یمان ادعا م ی كنند كه بروز تاخیر در روند زایمان یکی دیگر از عوارض جانبی مصرف بیش از حد داروی آسپیرین در طی دوران بارداری زنان است. معمولا در چنین مواردی، پزشکان با تجربه برای به دنیا آوردن نوزاد، انجام عمل سزارین را به مادر باردار توصیه می کنند.

خون ریزی از اسیب های مصرف اسپرین در زنان باردار

عوارض مصرف داروی آسپیرین برای زنان باردار چیست؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

Accessibility