27
ژانویه

شش اصل تغییر در زندگی

آیا به تغییر اعتقاد دارید؟ اعتقاد بر این که می توانید تعهد خود را به این فرآیند افزایش دهید و احتمال موفقیت را افزایش دهید.

شش اصل تغییر

اعتقاد به اینکه شما می توانید تغییر دهید کلید تغییر است. این پیام بیثباتی 12 مرحله نیست بلکه پیام خودکفائی است. اعتیاد به عنوان اصلی سر زدن رفنارهایی است که شما قادر به کنترل ان نیستید. – اعتقاد بر این که می توانید تعهدات خود را نسبت به این روند تغییر دهید و احتمال موفقیت را افزایش دهید.بزرگ ترین چالش مبارزه با اعتیادهای زندگی شماست
نوع درمان کمتر از تعهد فرد به تغییر است. مردم می توانند انتخاب کنند که چگونه می خواهند تغییر را با ارزش ها و ترجیحات خود دنبال کنند. آنها نیازی به گفتن اینکه چگونه تغییر کنن .
درمان های کوتاه می تواند عادت های طولانی مدت را تغییر دهد. مدت زمان درمان است که به مردم اجازه می دهد تغییر کند، بلکه توانایی آن برای القای تلاش های مداوم در این جهت نیست یعنی شما اقدام به تغییرات در هر زمان که حسش می کنید دنبال نمایید.
مهارت های زندگی می تواند کلید رفع اعتیاد باشد. همه اعتیاد ممکن نیست برابر باشد رویکرد تقویت جامعه، با تأکید آن بر توسعه مهارت های زندگی، ممکن است برای افرادی که به شدت نابسامان مواد مخدر و الکل هستند، مورد نیاز باشد.
تلاش های مکرر برای تغییر در حوزه حیاتی است. مردم اغلب فورا بهبود نمی یابند – معمولا کارهای متعدد انجام می شود. ارائه مراقبت پیگیری اجازه می دهد تا مردم به تمرکز بر اهداف تغییر خود ادامه دهند. در نهایت آنها شانس خوبی برای دستیابی به آنها را برای رهایی از زندگی ناراحت کنندهشان می رسد.
بهبود، بدون رعایت شمار. معمولا مردم هرگز در یک زمان موفق نمی شوند. اما آنها می توانند پیشرفت قابل توجهی نشان دهند و تمام بهبود باید پذیرفته و پاداشی به خود بدهند . برای جلوگیری از عدم رعایت کردن، مردم را از درمان خارج می کند. رویکرد درمانی برای به رسمیت شناختن پیشرفت در غیاب رعایت کردن، کاهش آسیب می باشد این به این معنی است که شما اعتیادهای متعدد زندگی خود را به واسطه کمترین اسیب جسمی ترک نمایید.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,