27
ژانویه

روش استفاده از داروهای ترك اعتیاد با بستری شدن در بیمارستان

این روش مانند روش دوم است. با این تفاوت كه فرد معتاد در بیمارستان بستری می گردد و كلیه امور درمانی با نظارت پزشك معالج انجام می شود.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility