20
ژانویه

دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

مجموعه سوالات مخصوص آموزگار ابتدایی
مجموعه سوالات مخصوص هنرآموز کامپیوتر
مجموعه سوالات مخصوص هنر آموز حسابداری
مجموعه سوالات مخصوص استادکار کامپیوتر

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۷ و ۸۹ و ۹۵ و ۹۶
دفترچه های تخصصی رایگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

مجموعه سوالات عمومی مشترک بین تمام رشته ها
سوالات تخصصی آموزش و پرورش (آزمون سال ۸۹)

کاربران عزیز بسته های زیر توسط تیم آموزشی ای استخدام تهیه و در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد تا بتوانید خود را برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۶ آماده کنید.

در این صفحه بسته های زیر موجود میباشد

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۷ و ۸۹ و ۹۵ و ۹۶
دفترچه های تخصصی رایگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه سوالات عمومی مشترک بین تمام رشته ها
سوالات تخصصی آموزش و پرورش (آزمون سال ۸۹)
مجموعه سوالات مخصوص آموزگار ابتدایی
مجموعه سوالات مخصوص هنرآموز کامپیوتر
مجموعه سوالات مخصوص هنر آموز حسابداری
مجموعه سوالات مخصوص استادکار کامپیوتر

دانلود مجموعه

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,

Accessibility