31
دسامبر

تعبیر خواب جسد

این نشان می دهد که رویا رو به مرگ است، مخفی یا بی نهایت. اگر یک تاجر رویاهایی از یک جسد داشته باشد، به این معنی است که شهرت او خراب خواهد شد، در کسب و کار شکست خواهد خورد یا ورشکست خواهد شد. اگر یک مرد جوان آرزوی یک جسد را داشته باشد، آن را عشق غیر قابل قبول نشان می دهد.

از امام صادق (ع) روایت است که دیدن جسد و جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می‌آورد. البته در جایی دیگر آنلی بیتون یکی از معبران غربی می‌گوید دیدن جسد بیننده خواب در میان قبر در خواب نشانه هجوم درد و رنج مأیوس کننده است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جسد: سلامتی پایدار
دیدن جسدی که در قبر گذاشته شود: جدایی نزدیک برای عشاق
غسل داده شده: مراقب سلامتی خود باشید
جسد متعفن: ناراحتی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن جسد در خواب، نشانه از میان رفتن شادی است و کسب خبرهای بد از وضعیت دوستی که درمیان شما نیست. اگر شخص جوانی خواب جسد ببیند، نشانه برباد رفتن لذتی و هجوم نومیدی‌های پیاپی است.
اگر در خواب جسدی را میان تابوتی ببیند، نشانه وقوع مشکلات فراوان است.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر جسد و جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می‌رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می‌کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جسد یکی از نزدیکان، نشانه مرگ یکی از اعضای خانواده است یا اختلاف شدید بین افراد خانواده.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جسدی سیاهپوش در خواب، نشانه مرگ دلخراش یک دوست یا تزلزل و گرفتاری در حرفه خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب گنگ و مبهم باشد و ندانیم که اجساد چه حیواناتی را دیده‌ایم تعبیرش این است که غمگین می‌شویم. رنجی به ما نمی‌رسد فقط غمی هست که می‌رسد و زود هم می‌گذرد. اگر در خواب خود جسد حیوان حلال گوشت را ببینیم خوابی است نیکو بخصوص اگر مذبوح باشد. به هر حال دیدن جسد حیوان مذبوح حلال گوشت خوب است. اما اگر جسد حیوانات مکروه و حرام گوشت در خواب ببینید خوب نیست چون خواب شما از غم و رنج خبر می‌دهد.

آنلی بیتون:

دیدن اجساد حیوانات در خواب، علامت زیان در شغل و خلل در سلامت است.
اگر عشاق اجساد حیوانات را در خواب ببینند، علامت ناتوانی در حفظ پیمانهای مقدس است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility