29
دسامبر

وام مسکن شرایط جدید

نرخ سود به میزان نه و نیم درصد برای تسهیلات مسکن

هم اکنون نرخ سود تسهیلات حساب مسکن یکم برای شرایط عادی ۹ و نیم درصد و برای بافت های فرسوده هشت درصد با مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله اعمال می شود.

وی درباره میزان تسهیلات مورد نظر اظهار داشت: تسهیلات حساب صندوق پس انداز یکم در تهران به صورت انفرادی ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین۱۶۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده که هنگام دریافت آن می توان از تسهیلات تعمیرات و جعاله نیز بهره گیری کرد.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن با بیان اینکه تسهیلات دیگری هم از محل اوراق حق تقدم به خریداران مسکن پرداخت می شود، ادامه داد: بر این اساس متقاضیان با سپرده گذاری طی زمان مشخصی از محل اوراق امتیاز خود می تواند تسهیلات دریافت کند که حداکثر میزان آن در تهران به صورت انفرادی ۶۰ میلیون تومان و زوجین ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility