22
دسامبر

“ويمانا” هواپیمای باستانی هندی

ويمانا ها ، هواپيمايي هستند که .با موتور جت کار مي کرده اند اين به نظر واقعي مي آيد به خاطر توضيحات رفتارهاي مربوط به پرواز “فيلهايي که با ترس فرار مي کردند” علفهايي که به خاطر فشار زياد پشت ويمانا ها …به شدت تکان مي خوردند …به شدت تکان مي خوردند.

ماشينهاي پرنده “متن باستاني “سنسکريت هند

هند چگونه اسرار باستنی در دل خود دارد؟

ایا جنگ های هوایی در دوران باستان هم وجود داشته است

تحقیق متخصصین هوانوردی المان بروی اجسام شبیه به هواپیما در دوره باستان چه بوده است

پیدا شدن اشياء شبیه جت جنگی در شهر باستانی اِل دورادو

شهر افسانه ایی اِل دورادو در دل خود چه اسراری برای ما پنهان کرده است؟

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility