22
دسامبر

راهنماي پرواز ويماناها چگونه است ؟

راهنماي پرواز ويماناها بسيار شبيه به راهنماي پروازيست که شما در پروازهاي مدرن مسافربري .و تجاري امروزي مشاهده مي کنيد حتي وقتي وارد يک هواپيماي جت ارتشي هم مي شويد مي بينيد که آنها هم راهنماي پرواز دارند
زيرا براي يک خلبان ضروريست تا در باره هواپيمايي که قرار است با آن پرواز کند اطلاعاتي داشته باشد ما همچنين در يافتيم که اين ويماناها مي توانسته اند .با “ذهن” هدايت شوند.

متون توضيح ويمانا اسطوره اي چه می گوید

“ويمانا” هواپیمای باستانی هندی

ماشينهاي پرنده “متن باستاني “سنسکريت هند

هند چگونه اسرار باستنی در دل خود دارد؟

ایا جنگ های هوایی در دوران باستان هم وجود داشته است

تحقیق متخصصین هوانوردی المان بروی اجسام شبیه به هواپیما در دوره باستان چه بوده است

پیدا شدن اشياء شبیه جت جنگی در شهر باستانی اِل دورادو

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility