18
دسامبر

کوروش کبیر چقدر می تواند مورد افتخار ما باشد

اين مشكل هزار و اند ساله را اخيرا دانشمند نامي جناب علامه ابوالكلام آزاد وزير معارف دانشور هندوستان بدين
خوبي كه درين رساله آشكار است حل كرده و بدين وسيله خدمت شاياني به معارف اسلامي كرده است . چيزي كه بر
سپاس گذاري ايرانيان مي فزايد اين است كه با دلايل متقن و ترديد ناپذير ثابت كرده است كه مراد قرآن شريف از
ذوالقرنين ، كوروش بزرگ شاهنشاه نامي هخامنشي است . اين فخر را امروز با كمال سربلندي مي توان بر مفاخر ديگر
ايران افزود كه قرآن شريف مداح شاهنشاه بزرگ ايران است و اين نعمت علمي و ادبي را مديون به مولانا ابوالكلام
آزاديم. اين است كه من از سوي جامعه ي علمي و ادبي ايران از اين دانشمند بزرگوار در برابر اين خدمت شاياني كه
به ايران و ايراني كرده است صميمانه سپاسگذارم و بقاي وجود عزيز او را از يزدان بزرگ درخواست مي كنم.

در کتاب يرمياه در مورد کوروش کبیر چه می گوید

رویای حضرت دانیال در مورد جنگ و رابطه اش با کوروش کبیر چیست؟

سِفرِ دانيال و کوروش کبیر

مجملي از تاريخ يهود درباره ي تصور شخصيت ذوالقرنين

ایا ارسطو ذوالقرنين است یا اسکندر

سرگرداني مفسرين و مورخين در مورد رابطه ذوالقرنين و کوروش کبیر

مشخصاتي كه در قرآن براي ذوالقرنين آمده است

ذوالقرنين يا كوروش كبير

ترجمه ي احوال امام الهند مولانا ابوالكلام آزاد در مورد کوروش کبیر

گفته های استاد سعيد نفيسي در مورد کورش کبیر

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,