17
دسامبر

مجملي از تاريخ يهود درباره ي تصور شخصيت ذوالقرنين

در هر صورت مورخين نتيجه قانع كننده اي از بحث خود در اين خصوص نداده اند، قدما كه تحقيق نمي كردند و يا
وسيله تحقيق نداشتند، متاخرين نيز خواستند و كردند ولي نتيجه نگرفتند .اگر به كعبه مقصود نرسيدند نبايد تعجب كرد،
زيرا راهي كه همه مي رفتند به تركستان بود.
در شواهد تصريح شده كه سوال از طرف يهود 3 است شايسته بود كه محققين به آثار تاريخي و كتب و اسفار يهود
مراجعه مي كردند، تا ببينند آيا مطلبي توانند يافت كه اين گوشه از تاريخ را روشن كند؟ اگر چ نين مي كردند مسلما يه
حقيقت مي رسيدند.

ایا ارسطو ذوالقرنين است یا اسکندر

سرگرداني مفسرين و مورخين در مورد رابطه ذوالقرنين و کوروش کبیر

مشخصاتي كه در قرآن براي ذوالقرنين آمده است

ذوالقرنين يا كوروش كبير

ترجمه ي احوال امام الهند مولانا ابوالكلام آزاد در مورد کوروش کبیر

گفته های استاد سعيد نفيسي در مورد کورش کبیر

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility