10
دسامبر

سال مرگ کورش کبیر مربوط به چه تاریخی است؟

پس از پیدا شدن آثار باستانی و اسناد و مدارک گوناگون از منطقه باستانی میانرودان، سال مرگ کوروش بزرگ بر ما آشکار شده است. به طوری که میدانیم این پادشاه بزرگ نزدیک به سال ۵۳۰ پیش از میلاد درگذشته است. البته با توجه به آرامگاه کوروش، احتمال میرود که کوروش در قلمروی خودش دار فانی را وداع گفته باشد.

با این حال از مواردی که این روزها در محافل گوناگون به آن اشاره میشود و گاهی هم سوءاستفادههایی از آن میشود، مسئله چگونگی مرگ کوروش بزرگ است. گرچه روایات گوناگونی از مرگ کوروش در منابع تاریخی آمده است اما با بررسی منابع تاریخی و شواهد باستانشناختی میتوان گفت که کوروش بزرگ در قلمروی خودش دار فانی را وداع گفته است.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility