10
دسامبر

ایا کوروش به مرگ طبیعی فوت کرد یا در جنگ کشته شد؟

نمیتوان به یقین پاسخ این پرسشها را داد که آیا مرگ کوروش به صورت طبیعی بوده است؟! یا در جنگ کشته شده است؟! یا در جنگ زخم برداشته است و سپس در قلمروی خود از دنیا رفته است؟! شاید کوروش پس از آنکه در جنگ مجروح شد، زنده به قلمروی خود بازگشته و در قلمروی خود پس از اندرز به نزدیکان و خویشان، درگذشته است. با توجه به وجود آرامگاه کوروش که به نظر میرسد برنامه ریزی خاصی برای ساخت آن صورت گرفته بود، روایت گزنفون درباره مرگ کوروش بزرگ در سالمندی، قابل تأمل است. شباهت نوشتههای گرنفون با روایات ایرانی درباره کیخسرو و همچنین شباهت کیخسرو به کوروش بزرگ، موضوع را جالب توجهتر میکند.

این درحالی است که علاوه بر گزنفون روایاتی هم وجود دارند که خلاف کشته شدن کوروش بزرگ بر اثر جنگ است به طوری که استرابون جنگ کوروش بزرگ را با سکاها کاملا پیروز مندانه میداند

درباره حضور شخص کوروش بزرگ در جنگ های پایانی هم باید بررسیهای جدی صورت گیرد. آیا این منطقی است کوروش که دو پسر رشید و جنگاور همچون بردیا و کمبوجیه را داشته و چنین مینماید که خودش در آن زمان پیر مردی ۷۰ ساله بوده به جنگ برود؟ به طور معمول شاهان در مواقع پیری و فرسودگی پسران خویش را به جنگ با دشمنان میفرستادند تا خود بروند

در هر حال تردیدی نیست برخلاف آنچه هرودوت میگوید، پیکر کوروش بزرگ به پاسارگاد رسیده است.

مرگ کوروش در جنگ با ماساگتها از نگاه هرودوت

بررسی چگونگی مرگ کوروش بزرگ

زمان درگذشت کوروش بزرگ

سال مرگ کورش کبیر مربوط به چه تاریخی است؟

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,