4
نوامبر

چرا ساعت دقیق اتمی ساخته شده است

ساعت اتمی

ساعت اتمی

NIST-F1

ساعت اتمي سيزيوم ،که لرزش هسته اتم را اندازه مي گيرد اين ساعت، 9 بيليون بار در ثانيه مي زند .واين يعني 10 ميليونيم از 1 بيليوم ثانيه اين ساعت ، فرکانس يا فاصله زمان رو .تا 16 رقم اندازه مي گيره چرا اين مهم هست؟

،دليل اندازه گيري زمان يا فرکانس با چنين دقتي که البته تعدادشون هم زياد هست بعضي از اينها کاربرد علمي دارند.

اما بعضي هم واقعاً کاربردي هستند. سيستمهايي مثل ، موقعيت سيستمهاي جهاني  يا همون سيستم GPS کاري که ما مي کنيم ، اين هست که ساعت اتمي رو روي ماهواره تنظيم مي کنيم و مطمئن مي شيم که همه هماهنگند.

و من که حالا اينجا روي سطح زمين خودم  با  گيرنده  GPS  سيگنالهاي زمان رو از هر کدام از اين ماهواره ها دريافت مي کنم.

که فقط زمان رسيدن رو ثبت مي کنه و اگر سيگنالي از يک ماهواره به اندازه 5 بيليونيم ثانيه پيش از ماهواره ديگر به من برسه به من مي گه که من حتماً  به اين ماهواره 5 فوت نزديکتر از .ماهواره ديگر هستم اين کار با 4 ماهواره انجام مي شه .

موقعيت X و Y و جغرافيايي شما رو محاسبه مي کنه .

تا شما بتونيد موقعيت خودتون رو به وسيله زمان به دست بياريد ،واقعيت عملکرد اين موضوع به خودي خود، بي نظيره اما دقيقاً بستگي به اين داره که شما زمان رو در سطح بيليونيم ثانيه در اختيار داشته باشيد .

چون اگر زمان رو در سطح بيليونيم ثانيه ندونيد نمي فهميد به کدام ماهواره نزديکتريد نگهداشتن زمان به اين شکل اسلوب تکنولوژي پيشرفته کامپيوتري زندگي ما را ممکن مي کند.

اما در حاليکه سيستم زمان ياب ما بيش از پيش دقيق مي شود. ما در ميابيم که زمان به شکلي که ما فکر مي کنيم ،در جريان نيست.

زمان، جهاني نيست. ،حقيقت غريب اينکه زمان ، امري شخصيست ساعت چند است؟ البته بستگي دارد به اينکه شما کجا باشيد و زمين زير پاي شما در چه وضعيتي باشد.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

Accessibility