4
نوامبر

نگاه کتاب عبریه عهد عتیق به مرگ و پس ان چیست؟

عهد عتیق

عهد عتیق

در کتاب مقدس عبری، ‫کتاب عهد عتیق ‫هیچ ارجاع صریح و مشخصی ‫به هیچ چیزی در مورد اینکه ‫مرده ها پس از مرگشون به بهشت ‫یا جهنم میرن وجود نداره.

‫اساساً نگاه مرگ در این کتاب این که وقتی می میری، ‫بدنت به یک چاله ای توی زیرزمین میره ‫که به سادگی بهش میگن شئول ‫یه مکان خنثی ـست. ‫این اتفاقیه که می افته. ‫این خیلی متفاوت تر از ‫باوری هست که ‫در، در مسیحیت، توسعه پیدا کرده ‫مرگ عیسی نهایت فداکاری بود. ‫فداکاری ای که جایگزین اون چیزایی میشد ‫که یهودیا توی معبدشون می ساختن.

‫که قدرت خیلی بیشتری داشت. ‫یهودیا خدای خودشون رو پرستیدن، ‫خدای اسرائیل ‫پس، اساساً قربانی کردن ها در ‫معابد باستانی صورت می گرفت .

‫تا گناهان مردم یهود جبران بشه. ‫پس، عیسی، فرزند خدا ـست. ‫قربانی شده تا گناهان انسان ها قربانی بشه ‫که نهایتاً این مسأله، ‫اصول و مکتب مسیحیت شد. ‫که اگه تو بپذیری که حضرت عیسی ‫به خاطر گناهانت مرده، ‫و اون رو به عنوان ناجی و مسیحای ‫خودت بپذیری، ‫تو هم، همچنین، نجات پیدا می کنی، ‫درست شد؟ ‫این یه جورایی تعهد نهایی ای هست که ‫مسیحیت به مؤمنانش میده.

‫که شماها دوباره بر میخیزین. (رستاخیز) ‫برای مسیحیا، خون قربانی شدۀ عیسی ‫آخرین چیزی بود که باید انجام میشد. ‫از اون به بعد، تنها چیزی که باید ‫قربانی می کردی برای داشتن زندگی جاودان، ‫تمایلات خودخواهانه ـت بوده. ‫به این شکل، مرگ عیسی برای مسیحیان به ‫یه پیروزی نهایی علیه مرگ تبدیل میشد.

‫برای مسیحیا، مرگ و رستاخیز عیسی، ‫به مؤمنان اجازه داد تا ‫بر ترس از مرگ غلبه کنن، ‫که بدونن میتونن تا ابد زندگی کنن.

حدود 2000 سال پیش زندگی در اورشلیم چگونه بود

اسرار معبد مایور و اسکلت هایی که نشان از جنایتی هولناک دارند

چطور مکزیکی ها و اجداد ‫مایایی اون ها زندگی پس از مرگ رو می دیدن

چرا مصریان باستان می خواستند فرعون بعد از مرگ زندگی داشته باشد

چرا زندگی پس از مرگ انقدر برای مصریان مهم بوده؟

چرا در مصر مقبر های عظیم برای زندگی پس مرگ ساخته شده است

چه چیزی پس از مرگ وجود داره؟‫چطور ممکنه بدونیم؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility